Lọc tách dầu máy nén khí di động

Mã sản phẩm: 2100 & 2100k-1-2 Tình Trạng: Còn hàng

Liên hệ

Lọc tách dầu máy nén khí di động

Lọc tách nhớt máy nén khí di động

Air / oil Separator Diesel Portable Air Compressors

Vui lòng gọi: 0938.990.338

Một số model thông dụng:

Mã số Chiều Cao (H) Đường kính ngoài (OD) Đường kính trong (ID)
Lọc tách nhớt  ATLASCOPCO 2901-0213 243 mm 299 mm 122,5 (0) mm
Lọc tách nhớt KAESER 6-2011-1 230 mm 200 mm 122 mm
Lọc tách nhớt KOBELCO 4G11L01012P1 250 mm 120 mm 70 (6) mm
Lọc tách nhớt KAESER 6-2012-1 435 mm 200 mm 122 mm
Lọc tách nhớt KAESER 6-2013-1 447 mm 324 mm 220 mm
Lọc tách nhớt HITACHI 92690334 190 mm 190 mm 253 mm
Lọc tách nhớt AIRMAN 34220-06200 250 mm 124 mm 73 mm
Lọc tách nhớt AIRMAN 34220-04600 250 mm 193 mm 143 mm
Lọc tách nhớt MITSUISEIKI 72123020801 445 mm 116 mm 76,5 (70,5) mm
Lọc tách nhớt KOBELCO 4F11L01006P1 130 mm 120 mm 70 (6) mm
Lọc tách nhớt AIRMAN 34220-11100 340 mm 116 mm 76,5 (70,5) mm
Lọc tách nhớt AIRMAN 34220-09600 610 mm 270 (222) mm 219 (144) mm
Lọc tách nhớt HITACHI 22114040 200 mm 204 mm 137 mm
Lọc tách nhớt HYDROVANE 11131 200 mm 70 mm 40 mm
Lọc tách nhớt KOBELCO P-CE03-536 90 mm 90 mm 48 (8) mm
Lọc tách nhớt AIRMAN PDS 265 303 mm 248 (220) mm 215 (152 / 0) mm
Lọc tách nhớt ROTORCOMP R1279 126 mm 126 mm 185 mm
Lọc tách nhớt KAESER 6-2132-0 398 mm 396 (502) mm 314 (0) mm
Lọc tách nhớt DEMAG 105 252 74 300 mm 136 mm M39X1.5
Lọc tách nhớt KOBELCO P-CE03-517-03 309 mm 307 mm 490 mm
Lọc tách nhớt MITSUISEIKI 71-35604-3924-02 128 mm 90 mm M26X1.5
Lọc tách nhớt ATLASCOPCO 1613-7502-00 170 mm 239 (132) mm 128 (76) mm
Lọc tách nhớt INGERSOLL-RAND 36762250 330 mm 225 (340) mm 146 mm
Lọc tách nhớt ATLASCOPCO 1202-6414 303 mm 300,5 mm 171,5 mm
Lọc tách nhớt MITSUISEIKI 7110450394504 200 mm 240 (173,5) mm 170 (118,5) mm
Lọc tách nhớt ATLASCOPCO 1616-2836 478,9 mm 300,5 mm 171,5 mm
Lọc tách nhớt HITACHI 52323020 330,5 (320) mm 108 mm 63 (0) mm
Lọc tách nhớt HITACHI 52303021 330,5 (320) mm 108 (110,4) mm 71 (64,5) mm
Lọc tách nhớt HITACHI 52303021 296 mm 116 (125) mm M115X3.0
Lọc tách nhớt HYDROVANE 3407 255 mm 70 mm 40 mm
Lọc tách nhớt KOBELCO P-CE03-517 303 mm 292 (255) mm 160 (Một End) mm
Lọc tách nhớt KOBELCO P-CE03-521 295 mm 295 mm 340 mm
Lọc tách nhớt KOBELCO P-CED3-521 260 mm 270 (174) mm 118 mm
Lọc tách nhớt KOBELCO P-CE03-532 240 mm 220 mm 142 mm
Lọc tách nhớt KOBELCO P-CE03-535 180 mm 200 (140) mm 42 (0) mm
Lọc tách nhớt KOBELCO P-CE03-537 210 mm 220 (150) mm 147 (98) mm
Lọc tách nhớt KOBELCO P-CE03-538 310 mm 220 (150) mm 147 (98) mm
Lọc tách nhớt KOBELCO P-CE03-572 123 mm 123 mm 351 mm
Lọc tách nhớt KOBELCO P-CE03-577 150 mm 150 mm 422 mm
Lọc tách nhớt KOBELCO P-CE03-578 138 mm 138 mm 333 mm
Lọc tách nhớt DEMAG 105 962 74 176 mm 136 mm M39X1.5
Lọc tách nhớt MAN 49.00254.100 302 mm 135 mm 88 (0) mm
Lọc tách nhớt MITSUISEIKI 9127518505 218,5 mm 240 (170) mm 118 mm
Lọc tách nhớt KOBELCO 4H11L01013P 248 mm 153 mm 101 (7) mm
Lọc tách nhớt KOBELCO 4H11L01013P2 248 mm 153 mm 101 (9) mm
Lọc tách nhớt MITSUISEIKI 71-10337-3945-00 335 mm 270 (173) mm 170 (118) mm
Lọc tách nhớt HITACHI 92754596 264 mm 264 mm 302 mm
Lọc tách nhớt AIRMAN 34220-04901 175 mm 122 mm 72,5 mm
Lọc tách nhớt MITSUISEIKI 71-12200-8076-21 247 mm 116 mm 70,5 (0) mm
Lọc tách nhớt MITSUISEIKI 71-12200-0827-21 219,3 (203) mm 94 (114,6) mm 43 (0) mm
Lọc tách nhớt AIRMAN 34220-05501 302 mm 265 mm 216 mm
Lọc tách nhớt INGERSOLL-RAND 92735547 250 mm 165 (133) mm 130 (89) mm
Lọc tách nhớt KAESER 6-3569-0 270 mm 300,5 (219) mm 156 (0) mm
Lọc tách nhớt INGERSOLL-RAND 92765783 503 mm 441 mm 300,5 mm
Lọc tách nhớt AIRMAN 34220-06600 180 mm 193 mm 143 mm
Lọc tách nhớt INGERSOLL-RAND 35856376 315 mm 337 (299) mm 291 (220) mm
Lọc tách nhớt DENYO 650 347,6 (340) mm 193 mm 143 mm
Lọc tách nhớt AIRMAN 34220-06800 302 mm 275 mm 215 mm
Lọc tách nhớt ATLASCOPCO 1613-6880-00 243 mm 299 (168) mm 122,5 (0) mm
Lọc tách nhớt ATLASCOPCO 1613-6921-00 174 mm 219 (135) mm 76 (0) mm
Lọc tách nhớt CUMMINS PDS 700 450 mm 429 mm 244 mm
Lọc tách nhớt AIRMAN 34220-07500 290 mm 240 (170) mm 118 mm
Lọc tách nhớt AIRMAN 34220-08400 620 mm 292 (255) mm 160 mm
Lọc tách nhớt AIRMAN 34220-08300 290 mm 174 mm 118 mm
Lọc tách nhớt ATLASCOPCO 1202-7419 346,8 mm 299 (219) mm 156 (0) mm
Lọc tách nhớt HYDROVANE 59180 255 mm 70 mm 27 mm
Lọc tách nhớt DEMAG 105 335 74 213,5 mm 93 mm M24X1.5
Lọc tách nhớt AIRMAN 34220-09900 400 mm 248 (215) mm 210 (0) mm
Lọc tách nhớt FU SHENG 91108-022 265 mm 108 mm M32X1.5

thanh toán
Linh hoạt

liên hệ
Sẵn sàng

Mã: 2100 & 2100k-1-2 Danh mục: ,